Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Nowe biurowce przy Domaniewskiej

  Przy ulicy Domaniewskiej, obok budynku Ambssador, powstaje kolejna inwestycja hiszpańskiego dewelopera Kronos Real Estate. Budynek o dwóch kondygnacjach podziemnych i 8 nadziemnych nazwany został Pacific Office Building i będzie częścią kompleksu Ocean Business Park. Wykonawcą prac budowlanych jest Warbud. W podłożu inwestycji zalegają grunty nośne głównie półzwarte gliny piaszczyste i pyły oraz piaski. Uciążliwe w tym rejonie są liczne okna hydrogeologiczne występujące w warstwach gruntów spoistych, które powodują utrudnienia w pracach odwodnieniowych i w skutecznym odcięciu się ścianami szczelinowymi od napływu wody gruntowej.

 • Wejścia na stację Dw. Wileński

  System wejść oraz przejść podziemnych na stacji Dworzec Wileński należy do najbardziej złożonych pośród wszystkich obecnie budowanych stacji metra. Stacja C15 Dw. Wileński będzie połączona podziemnym korytarzem z dworcem kolejowym zlokalizowanym za centrum handlowym. Wszystkie wejścia budowane są w otoczeniu ścinek szczelnych. Na stacji natomiast wykonano ostatni fragment płyty fundamentowej i rozpoczęto układanie torowiska. Już wszystkie płyty fundamentowe stacji centralnego odcinka II linii metra są gotowe, z wyjątkiem fragmentu pod tunelem Wisłostrady na stacji C14.

 • Modernizacja Bulwarów Wiślanych w Warszawie

  Trwają prace budowlane przy modernizacji lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie. Roboty wykonuje Hydrobudowa Gdańsk wg projektu pracowni RS Architektura. Na terenie nadwiślanym powstanie nie tylko nowa przestrzeń publiczna, ale także kolejne przejścia podziemne pod Wisłostradą, pawilony wystawowe oraz restauracje. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Na początek powstanie część północna. Prace budowlane utrudniają trudne warunki gruntowe, m.in. grunty nasypowe zalęgające do głębokości nawet 9 metrów ppt. W trakcie prac ziemnych odkryto stare, drewniane umocnienia brzegu, które zapewne po wojnie zostały zasypane gruzem i na nich wybudowano znane z chwili obecnej betonowe schody.

 • Wejścia na stację metro Stadion

  Trwają ostatnie prace przy budowie wejść na stację metro Stadion. Wejścia budowane są w otoczeniu ścian szczelinowych oraz kolumn jet grouting. Dla prawidłowego wykonania iniekcji strumieniowej wykonano kontrolne otwory wiertnicze. Ostatecznie zrezygnowano z budowy przejścia podziemnego pod nasypem kolejowym oraz wejścia zlokalizowanego przy stacji kolejowej Stadion. Wnętrze stacji coraz bardziej przypomina założenia projektowe, wykonane są już ażurowe słupy podtrzymujące stropy, pojawiła się nawet „próbka” kamiennej okładziny na ścianach stacji.

 • Wejścia na stację metro Świętokrzyska

  Na stacji Świętokrzyska trwają prace przy budowie przejść podziemnych i wejść na stację. W wakacje wykonano także przejścia pod I linią metra przy użyciu metod górniczych. Łącznik pomiędzy stacjami I i II linii warszawskiego metra wykonano z poziomu specjalnie przygotowanego w tym celu szybu o głębokości ponad 20 metrów. Przejścia podziemne realizowane są natomiast w obudowie wykonanej ze ścianki berlińskiej. Stacja zlokalizowana jest w strefie skomplikowanej budowy geologicznej, toteż zarówno budowa obiektu jak i łączenie obydwu stacji wymagało dużego doświadczenia i wykonania złożonych prac zabezpieczających, dostosowanych do panujących warunków wodno-gruntowych.

 • Płyta stropowa na stacji kolejowej

  Płyta stropowa na Dworcu Łódź Fabryczna wykonywana jest wieloetapowo. Etapowanie wymusza ogromna powierzchnia stropów, która wliczając wszystkie obiekty towarzyszące dworcowi zajmować będzie powierzchnię około 7 hektarów. Aktualnie poradzone prace ukazują jednoczesnie wszytskie etapy budowy płyty. Metoda stropowa, która będzie zastosowana podczas realizacji tej inwestycji, polega na uprzednim wykonaniu ścian i stropu, a dopiero w późniejszym etapie płyty dennej.

 • Płyta fundamentowa na stacji metra

  Płyta fundamentowa na stacji C13 Centrum Nauki Kopernik posiada odmienną konstrukcje, rzadko spotykaną na warszawskich budowach. Poniżej płyty ułożono warstwę filtracyjna z tłucznia otoczonego geowłókniną. Płyta o grubości 1,4 metra nie będzie sztywno połączona ze ścianami szczelinowymi, które zostały tak zaprojektowane, aby w miejscach styku ścian z płytą występowały specjalne wnęki. Plusem tej metody jest brak konieczności wykuwania bruzdy do łączenia zbrojenia, w tym przypadku o szerokości 1,4 m, co zdecydowanie przyspiesza pracę i nie powoduje konieczności przemieszczania się ludzi i sprzętu po przygotowanym podłożu pod fundamenty. Zazwyczaj odkuwanie bruzdy odbywa się po odbiorze podłoża gruntowego i nierzadko powodują pogorszenie stanu dna wykopu.

 • Ciekawa budowa w Konstancinie

  Przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie –Jeziornej rozpoczęły się prace przy budowie szkoły. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych posadowiony zostanie w złożonych warunkach gruntowych. W podłożu do głębokości kilku metrów zalęgają grunty organiczne, takie jak namuły i torfy oraz gliny pylaste w stanie plastycznym. Każde ze skrzydeł budynku posiadać będzie inną głębokość posadowienia. Cześć obiektu oparta została na kolumnach DSM. Wykonawcą tych specjalistycznych robót geotechnicznych był Keller. Jak wynika z dokumentacji projektowej całość obciążeń od konstrukcji przejmą wykonane kolumny, co pozwala na pozostawienie gruntów słabonośnych wokół kolumn. W wielu przypadkach kolumny DSM są tańszą alternatywą dla klasycznej wymiany gruntu.

 • Rewitalizacja zabudowań wytwórni Koneser

  Na terenie dawnej Wytwórni Wódek „Koneser” rozpoczęły się prace budowlane mające na celu przywrócenie dawnej świetności tego rejonu Warszawy. Obok zrewitalizowanych zabytkowych budynków Kordegardy, Rektyfikacji, Filtracji i Magazynów Spirytusu powstaną stylizowane na lofty obiekty mieszkalne, nowoczesne biura i galerie sztuki oraz miejskie pasaże handlowe. Postindustrialne budynki fabryczne wraz z nowym otoczeniem tworzyć będą kompleks o niepowtarzalnym charakterze. Inwestorem jest BBI Development NFI S.A. W stolicy wciąż brakuje projektu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na dużą skalę, w kolejce czekają m.in. Zakłady Norblin przy Żelaznej, Fabryka Produktów Chemicznych przy Szwedzkiej, tereny przemysłowe przy Mińskiej, tereny Gazowni Warszawskiej.

 • Kolejne tunele szlakowe metra gotowe

  4 TBM drążące tunele szlakowe warszawskiego metra wykonały już ponad 6000 metrów tuneli. Oznacza to że budowa podziemnych szlaków jest na półmetku. W ostatnim czasie wykonano tunele D11 pomiędzy stacjami Rondo ONZ i Świętokrzyska oraz D15 pomiędzy stacjami Stadion i Dw. Wileński. W najbliższych tygodniach rozpocznie się drążenie tuneli pod Wisłą, które w zasadzie niczym nie będzie się różnić od drążenia tunelu pod resztą Warszawy. Należy sobie uświadomić że pod całym obszarem stolicy, już na głębokości kilku metrów, występuje woda gruntowa, podobnie jak pod dnem Wisły, która nie jest przeszkodą dla pracy TBM.

Podział na strony