Aktualności: Aktualności Geotestu

 • Największy kontrakt w historii Geotestu

  Na przełomie roku 2013 i 2014 Geotest podpisał umowę na wykonanie kompleksowych badań oraz opracowanie niezbędnych dokumentacji dla projektowanego najwyższego biurowca w Warszawie. Dla projektu posadowienia wykonane zostanie rozpoznanie do głębokości 55 m ppt. Ponadto przeprowadzone zostaną badania CPTU, DMT, BET i inne zaawansowane techniki oceny warunków wodno-gruntowych podłoża.

 • Geotest wiodącą firmą geotechniczną w Polsce

  Jak wynika z danych Narodowego Archiwum Geologicznego, firmą zatwierdzającą największą liczbę dokumentacji geologiczno-inżynierskich, w ciągu roku w Polsce, jest Geotest. Tę zaszczytną pozycję Geotest utrzymuje już od kilku lat.  Znakomita większość dokumentacji wykonywanych przez Geotest zatwierdzana jest w Biurze Ochrony Środowiska m. st. Warszawy, który jest organem zatwierdzającym dla powiatu warszawskiego zachodniego i jednocześnie organem zatwierdzającym największa liczbę dokumentacji geologiczno-inżynierskich w Polsce.

 • Hotele w Szklarskiej Porębie

  Geotest rozpoczął przygotowania do badań podłoża pod kompleks hotelowy w Szklarskiej Porębie. To jedna z największych inwestycji budowlanych w regionie. Na wzgórzu powyżej miasta wybudowane zostaną cztery budynki z infrastrukturą towarzyszącą. W podłoża inwestycji poniżej przypowierzchniowej warstwy zwietrzeliny zalega rumosz oraz  granitowa skała macierzysta.

 • 5000 dokumentacja Geotestu

  Po 23 latach działalności firmy opracowaliśmy 5000 dokumentację. Największą część opracowań stanowią dokumentacje i opinie geotechniczne oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Ponadto opracowaliśmy kilkaset raportów z badań sozologicznych, ekspertyz oraz projektów odwodnienia i drenaży. Od kilku lat Geotest opracowuje i zatwierdza najwięcej dokumentacji geologiczno-inżynierskich w Warszawie, a w ostatnim czasie również i w Polsce. Zarządzanie firmowym archiwum ułatwia specjalnie napisany w tym celu program Welldone.

 • Rozbudowa CH Promenada

  Rozpoczęły się prace budowlane w sąsiedztwie jednego z największych centrów  handlowych na  warszawskiej Pradze – Promenadzie. Podczas badań geologicznych stwierdzono występowanie złożonych warunków wodno-gruntowych. Na terenie inwestycji oprócz słabonośnych gruntów antropogenicznych, zalęgają namuły i torfy. Ostatecznie zaprojektowano posadowienie na mało już popularnej metodzie jaką są studnie kopane ręcznie,  a następnie wypełniane chudym betonem.

 • Rozbudowa CH Janki

  Rozpoczęliśmy przygotowania do badań geotechnicznych na potrzeby rozbudowy centrum handlowego w Jankach. Kilkuhektarowy teren parkingu zostanie zabudowany i połączony z istniejącym obiektem. Obecnie trwa procedura urzędowego zatwierdzania projektu robót geologicznych, na podstawie którego zrealizowane zostaną badania terenowe.

 • Rewitalizacja kamienicy

  W ostatnim czasie Geotest wykonał badania geotechniczne oraz opracował niezbędne dokumentacje wymagane dla tego typu inwestycji budowlanej. W toku badań terenowych wykonano otwory badawcze oraz sondowania statyczne o głębokości 20 metrów. Jak dotąd, Geotest wykonał badania dla kilkudziesięciu kamienic z terenu Warszawy, które zostały poddane rewitalizacji m.in. dla zabytkowych domów przy ul. Próżnej.

 • 500 000 odwiedzin na stronach Geotestu

  W ciągu ostatnich 3 lat stronę firmową Geotestu oraz wydawany przez nas Internetowy Magazyn Geotechniczny Geotekst odwiedziło łącznie pół miliona osób. Łączna liczba odsłon osiągnęła prawie milion. Średnia liczba odwiedzających nasze strony internetowe to około 14 000 osób miesięcznie, z czego 75% stanowią nowi użytkownicy.

 • Geotest & Chemtest

  Geotest od wielu lat specjalizuje się w poborze prób i badaniu zanieczyszczenia gruntu oraz wody gruntowej na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje budowlane. Dla zapewnienia najwyższej jakości uzyskiwanych rezultatów, nasza firma nawiązała współpracę z brytyjskim laboratorium Chemtest Ltd. Chemtest od 20 lat specjalizuje się w analizach chemicznych prób gruntu, a obecnie jest największym laboratorium w Europie w tej kategorii. Połączenie ponad dwudziestoletnich doświadczeń Geotestu i Chemtestu  przyniesie wymierne korzyści dla naszych klientów.

 • Badania na budowie Warsaw Spire

  W ostatnim czasie wykonaliśmy badania geotechniczne z dna wykopu kompleksu Warsaw Spire. Zagęszczone piaski w tej okolicy utrudniają wykonanie odpowiednio głębokich sondowań statycznych CPT. Duże opory na stożku oraz duże tarcie na pobocznicy nie pozwalają wcisnąć stożka na gł. większą niż 25 m ppt. Rozwiązaniem może być wykonywanie sondowań z dna wykopu fundamentowego.

Podział na strony