Aktualności: Aktualności Geotestu

 • Tunel na Okęcie

  Zakład Badań Geotechnicznych pełni funkcję inspektora nadzoru geotechnicznego nad budową łącznika kolejowego z lotniskiem Okęcie. Inwestycja ma kosztować 234 mln zł, z czego 80% sfinansuje UE. Kontrakt realizuje polsko-niemieckie konsorcjum firm Bilfinger Berger, ZUE Kraków i PeBeKa Lubin. Teren budowy łącznika na znacznym odcinku pokrywa się z inną dużą inwestycją budowlaną, a mianowicie z Trasą N-S, co wymaga wyjątkowej koordynacji prac i zastosowania metody stropowej do budowy części tunelu. Nowe tory połączą linię kolejową nr 8 (Warszawa-Kraków) z podziemną stacją kolejową zlokalizowaną pod terminalem numer 2, co zdecydowanie skróci podróż z lotniska do centrum Warszawy.

 • Bulwary Wiślane w Warszawie

  Na początku 2010 roku wykonaliśmy badania geotechniczne i opracowaliśmy dokumentację geologiczno-inżynierską na potrzeby projektu zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły od Powiśla, aż do Podzamcza. Rewitalizacja obecnie istniejącego nadbrzeża pozwoli przenieść życie towarzyskie i kulturalne mieszkańców stolicy nad Wisłę. W ramach inwestycji powstaną m.in. tunele dla pieszych biegnące pod Wisłostradą, restauracje, przystań dla tramwajów wodnych oraz ścieżki rowerowe i chodniki łączące nadbrzeże z budowanym obecnie Centrum Nauki Kopernik.

 • Budowa Mostu Północnego

  Na Wiśle zostały zbudowane dwie wyspy, które będą stanowiły pole działania dla palownic wykonujących wiercone pale pod podpory Mostu Północnego. W dno rzeki wbito profile stalowe. Wygrodzoną profilami przestrzeń wypełniono piaskiem. Na wyspy barkami dowożony jest sprzęt i materiały. Przed rozpoczęciem robót palowych Geotest przeprowadził ostatnią fazę badań geotechnicznych. Wykonano sondowania sondą CPT i otwory badawcze do głębokości 40 metrów. Prace prowadzone były w trudnych warunkach atmosferycznych.

 • Sondowania CPT przy kościele Św. Anny

  W czerwcu br. w prasie ukazały się informacje o pęknięciach, które pojawiły się na ścianach i sklepieniach zabytkowego kościoła Św. Anny w Warszawie. Uszkodzenia łączone były z prowadzonym remontem Trasy WZ. Remont został już zakończony. Czy kościołowi usytuowanemu na Skarpie Warszawskiej już nic nie grozi? Może odpowiedzi udzielą badania geotechniczne, które Geotest prowadzi przy świątyni.

 • Badania sondą w nurcie Wisły

  Przygotowujemy się do badań sondą CPT w nurcie Wisły. Badania prowadzone będą dla celów budowy podpór Mostu Północnego. W miejscu projektowanych podpór wykonywane są obecnie sztuczne wyspy. Sonda zostanie przewieziona pontonem na wyspę. W czasie prowadzonych w lipcu badań geotechnicznych z barki wykonane zostały wiercenia badawcze i sondowania sondą SPT.

 • Rekord Geotestu

  Teren dawnej fabryki Norblina, zlokalizowanej przy ulicy Żelaznej w Warszawie, poddany zostanie rewitalizacji. Powstaną powierzchnie biurowe, galerie, restauracje oraz teatr przy zachowaniu najcenniejszych budynków i elementów zabytkowej fabryki. Zaprojektowano również wielopoziomowe garaże podziemne, zlokalizowane pod powierzchnią terenu. W związku z planowaną inwestycją konieczne będzie odwodnienie wykopu. W tym celu należało dokładnie sprawdzić budowę geologiczną, głównie pod kątem obecności ciągłych warstwy utworów nieprzepuszczalnych stanowiącej naturalną przesłonę filtracyjną.

 • Nadzór nad budową bielańskiego odcinka metra

  W latach 2006 - 2008 Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST sprawował nadzór geotechniczny nad budową bielańskiego odcinka metra (pomiędzy stacjami Słodowiec i Wawrzyszew). Wykonawcą robót budowlanych był Mostostal Warszawa SA. W trakcie realizacji kontraktu Geotest pomagał rozwiązywać problemy geotechniczne pojawiające się na budowie.

 • Nadzór nad budową szybkiej kolei

  Zakład Badań Geotechnicznych Geotest w latach 2007-2008 pełnił funkcję inspektora nadzoru geotechnicznego nad modernizacją linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie. W ramach prac budowlanych dokonano wymiany podtorza, szyn, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowano wiele obiektów inżynierskich. Wybudowano również dwa nowe przystanki do obsługi podróżnych korzystających z szybkiej kolei miejskiej, która będzie kursować z centrum stolicy na lotnisko.

Podział na strony