Aktualności: Aktualności Geotestu

 • Kampus Uniwersytetu Białostockiego

  W Białymstoku na terenie o powierzchni ponad 30 ha trwa budowa nowego Kampusu Uniwersyteckiego. W ramach inwestycji powstaną wydziały: Chemii, Fizyki, Matematyki i Biologii. Ze względu na złożone warunki wodno-gruntowe budynki posadowione zostaną na płytach fundamentowych poniżej których zaprojektowano 15 cm warstwę filtrującą zbudowaną z dobrze przepuszczalnego żwiru.

 • Geotest opracował 4000 dokumentację

  W marcu 2011 roku po ponad 20 letniej działalności firmy opracowana została dokumentacja o numerze 4000. W oparciu o badania podłoża wykonane przez Geotest zaprojektowane zostało przeszło 3000 inwestycji budowlanych, w tym ponad 80% z nich zlokalizowanych jest w Warszawie.

 • Autostrada A2 Stryków-Konotopa

  W lutym bieżącego roku Geotest wykonał badania geotechniczne na odcinku B autostrady A2 Stryków – Konotopa. Generalnym wykonawcą robót jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA, Acciona Infraestructuras SA oraz Polimex - Mostostal SA. Koszt budowy tego 17 km odcinka to prawie 844 mln złotych. Na trasie przebiegu autostrady napotkano wiele miejsc wymagających wzmocnienia podłoża. W zależności od rozpoznanych warunków gruntowych zastosowano różne metody posadowienia pośredniego.

 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej

  Obiekt będzie się znajdował przy placu Defilad obok skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. W budynku, oprócz sal wystawowych i dwóch scen teatru TR Warszawa znajdą się także dwie sale audytoryjne, dwie księgarnie, obszerna biblioteka i czytelnia z wolnym dostępem do książek, centrum edukacyjne, dwie restauracje i kawiarnia. Wstępny koszt budowy Muzeum wynosił ok. 270 mln złotych. Autorem projektu jest szwajcarski architekt Christian Kerez. Budowa ma rozpocząć się latem 2012 roku. Otwarcie gmachu Muzeum planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 • 20 lat Geotestu

  Zakład Badań Geotechnicznych Geotest został założony w październiku 1990 roku. W ciągu swojej dwudziestoletniej działalności Geotest wykonywał badania w ponad 600 różnych miejscowościach i opracował prawie 4000 dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich.

 • Południowa Obwodnica Warszawy

  Obwodnica zlokalizowana będzie w ciągu autostrady A2, która w okolicy Warszawy będzie mieć parametry drogi ekspresowej. Geotest jest autorem dokumentacji geotechnicznej dla odcinka od węzła Lotnisko do węzła Puławska. W ramach inwestycji, na tym odcinku, powstaną nowe wiadukty drogowe m.in. w ciągu ulicy Poloneza, Hołubcowej oraz Złote Łany.

 • Stadion Narodowy

  W związku z budową stalowej konstrukcji Stadionu Narodowego, konieczne było sprowadzenie jednego z najcięższych dźwigów w kraju – Herkulesa. Jest to samojezdne urządzenie o masie ponad 500 ton. Jego zadaniem jest montaż olbrzymich słupów o masie kilkudziesięciu ton, stanowiących podparcie dachu stadionu. Ze względu na duże obciążenia przenoszone przez dźwig na grunt należało dokonać oceny nośności podłoża. Geotest wykonał kilkanaście 10 metrowych sondowań DPSH wokół korony stadionu, w miejscu drogi Herkulesa.

 • Twarda Tower

  Przy ulicy Twardej w Warszawie rozpoczęła się budowa jednego z najwyższych wieżowców w stolicy. Budynek będzie miał 160 metrów wysokości i 4 kondygnacje podziemnych garaży. Wykop będzie wykonywany metodą stropową w otoczeniu obecnie głębionych ścian szczelinowych. Geotest jest autorem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla omawianej inwestycji. Ze względu na znaczną głębokość posadowienia obiektu, konieczne było wykonanie otworów badawczych do głębokości ponad 40 metrów poniżej powierzchni terenu. Po wyburzeniu budynku stojącego na działce, Geotest wykonał również uzupełniające badania geotechniczne, w czasie których pobrano próby NNS do badań laboratoryjnych.

 • Siłownie wiatrowe Enercon E-53

  W ubiegłym tygodniu Geotest wykonał badania geotechniczne dla trzech siłowni wiatrowych Enercon E-53 zlokalizowanych w okolicy Parczewa (woj. lubelskie). Każdy z wiatraków wymagał sprawdzenia podłoża gruntowego, poprzez wykonanie jednego otworu badawczego oraz dwóch sondowań statycznych CPT do głębokości 23 metrów poniżej powierzchni terenu. W wyniku przeprowadzonych prac, poniżej utworów spoistych, głównie pyłów i glin pylastych zalegających do głębokości około 10 m, rozpoznano bardzo zagęszczone piaski drobne oraz średnie, w których opory sondowania często przekraczały 60 MPa.

 • Pokazy dla studentów PW

  Zakład Badań Geotechnicznych Geotest, już po raz trzeci, zaprezentował studentom Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pokaz sondowania statycznego CPT. Podczas prezentacji wykonano kompletne badanie z użyciem stożka mechanicznego oraz omówiono charakterystykę i zalety badań in situ. W geologii oznacza to wykonywanie badań w terenie, w rzeczywistym stanie naprężeń, bez konieczności pobierania prób z podłoża gruntowego.

Podział na strony